Kategorier:
Domarnämnden
Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Nämnden består av nio ledamöter och utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. För varje ledamot finns det en personlig ersättare. Nämnden sammanträder minst en gång per månad, med undantag för juli då nämnden normalt inte sammanträder alls. En företrädare för Domstolsverket har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden. Dagar och tider för nämndens sammanträden bestäms årsvis.

Vid Domarnämnden finns det ett kansli med en kanslichef, två föredragande och två administratörer. Kanslichefen ansvarar för den dagliga verksamheten i Domarnämnden samt leder och fördelar arbetet vid kansliet. Om du har frågor om din ansökan, Domarnämndens arbete eller domaryrket i allmänhet, är du välkommen att kontakta Domarnämndens kansli.

Postadress:
Box 2330103 18 Stockholm

Besöksadress:
Birger Jarls Torg 5

Kontakta oss:
Växel: 08-561 669 50Fax: 08-24 34 05 eller via domarnamnden@dom.se

Expeditionstid:
Domarnämndens expeditionstid är måndag-fredag kl. 9.00-15.00. Vi svarar dock om möjligt på förfrågningar även andra tider.

Helene Lövung (kanslichef) 08-561 669 51
Maria Fougelberg (administratör) 08-561 669 55
Ninna Leijonhufvud (administratör) 08-561 669 54
Charlotte Appelgren (föredragande) 08-561 669 52
Anna Engeström (föredragande) 08-561 669 53

Domarnämndens arbetsordning

Lediga anställningar

Ansökningsblankett

Kravprofil ordinarie domare

Chefsprofil

Inga jobb för stunden.