Kategorier:

Om du vill arbeta med nordiskt samarbete finns det många möjligheter. Vi kan erbjuda en spännande och intressant arbetsplats som sätter Norden i fokus. Arbetsuppgifterna är dagsaktuella och utmanande och vi har goda möjligheter att skapa ett internationellt nätverk och ge oss själva en bra yrkesmässig utveckling.

Det nordiska samarbetet består både av sekretariaten i Köpenhamn och de olika nordiska institutionerna. Det innebär att det finns ett stort utbud av olika typer av jobb, med möjligheter i alla de nordiska länderna: Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island samt i de självstyrande områdena Grönland, Åland och Färöarna.

Alla lediga tjänster inom det nordiska samarbetet utannonseras på www.norden.org. Vi kräver att du kommer från ett av de nordiska länderna eller eventuellt från ett av de självstyrande områdena. Vårt arbetsspråk är danska, norska eller svenska, och det är ett krav att du ska behärska ett av dessa språk, både i tal och skrift. Om du blir involverad i samarbete med de baltiska länderna och Nordvästryssland, sker kommunikationen dock på engelska eller eventuellt på det lokala språket. Dessutom vill vi ha medarbetare som:

har en bred och god yrkeskompetens inom ditt särskilda område
levererar lösningar som bygger på kvalitet och enkelhet
tar initiativ, delar med sig av sina kunskaper och tar ansvar
bemöter människor med respekt, öppenhet och tillit

Det är en fördel, men inte ett krav, om du har arbetat inom statlig central förvaltning, offentlig sektor eller inom en internationell organisation. Eftersom flera sökande har liknande kompetens prioriterar vi mångfald, som när det gäller kön och nationalitet. Dessutom är vi måna om att de anställda kommer från alla de nordiska länderna. På det sättet bidrar vi till att bevara det nordiska inslaget i alla organisationer och institutioner. I Köpenhamn hittar du de tre organisationerna Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och Nordiska kulturfonden. De tre sekretariaten har samma adress och har samma villkor för sina anställda.

Nordiska ministerrådet har dessutom ett antal institutioner och samarbetsorgan, som är placerade i alla de nordiska länderna. Se exempelvis Nordforsk. Direktörerna för de nordiska institutionerna är anställda av Nordiska ministerrådet och de övriga anställda är anställda på lokala nordiska villkor. Der finns också informationskontor i Estland, Lettland och Litauen, samt i Nordvästryssland, Kaliningrad och S:t Petersburg.

För varje ministerråd finns det olika arbetsgrupper som ofta stöds av Nordiska ministerrådet. De anställda i dessa arbetsgrupper är anställda på ett av de nordiska ländernas departement eller organ. Till sist finns det olika samarbetsorgan som är anknutna till det nordiska samarbetet, till exempel Föreningarna Norden.

Nordiska rådet har utöver sekretariatet i Köpenhamn fem delegationssekretariat i de nordiska ländernas parlament. I anslutning till detta finns det fyra partigrupper som bland annat betjänas av en partigruppssekreterare.

Hur är det att arbeta inom det nordiska samarbetet? Här får du möta fem medarbetare som berättar om ett spännande nordiskt arbetsliv mitt i Köpenhamn: http://www.norden.org/sv/lediga-tjaenster/moet-en-medarbetare/moet-en-medarbetare.


Inga jobb för stunden.