Kategorier:
Domarnämnden

Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd.

Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Domstolsverket har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domslut.

Familjens jurist

Familjens jurist är Sveriges största juristbyrå inom privatjuridisk rådgivning. Våra 200 anställda hanterar varje år omkring 25 000 ärenden och vi fortsätter att växa.

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har 48 600 medarbetare, varav c:a 2 000 chefer, fördelade på 10 stadsdelsförvaltningar, 18 fackförvaltningar och 25 kommunala bolag.

HR Commitment

Rekrytering av styrelseledarmöter samt rekrytering och interimsuppdrag när det gällerchefer och kvalificerade medarbetare.

ID Entity

ID Entity är ett modernt HR konsultföretag som stöttar sina kunder i såväl utveckling och tillväxt som vid avveckling. Våra affärsområden är HR Konsult, Rekrytering/Executive Search och Coachning/Outplacement.

Kelly Services

Kelly Services startade redan 1946 och har nu i mer än 67 år levererat kompetens inom rekrytering till våra kunder över hela världen. Idag är vi ett av världens ledande search- och rekryteringsföretag med närvaro i över 40 länder.

Linköpings kommun

Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både verksamheter och yrken. Här får du möjligheten att jobba över verksamhets- och kompetensgränserna och arbeta i olika roller, vilket gör att du utvecklas hela tiden.

Norden

Om du vill arbeta med nordiskt samarbete finns det många möjligheter. Vi kan erbjuda en spännande och intressant arbetsplats som sätter Norden i fokus.

Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Stockholms Stad

Chefer och ledare som inspirerar, motiverar och kommunicerar tydliga mål och uppdrag bidrar till att skapa resultat av hög kvalitet och nytta för stockholmarna.

Sveriges Radio

Sveriges Radio är ett public servicebolag som varje dag har fyra miljoner lyssnare. Sveriges Radios vision är att vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare.